Agenda

  • Rondom 25 december 2017: Herdenking Kerstvloed 1717
  • Rondom 31 januari 2018: Herdenking 65 jaar Watersnoodramp
  • Februari 2018: Proef POV Macrostabiliteit
  • Maart 2018: STOWA Kennisdag Inspectie Waterkeringen
  • 13 maart 2018: Communicatievakdag