Projectenboek 2018 is uit

Heb jij 'm al: hét jaarboek van de dijk? HWBP-directeur Richard Jorissen reikte het Projecten­boek 2018 met trots uit aan delta­commissaris Wim Kuijken op het Delta­congres van 2 november 2017.

Het Projectenboek 2018 is hét naslag­werk met alle plannen en projecten van de waterschappen en Rijks­water­staat voor dijk­versterking. Het bevat ook interviews met alliantie­partners, een schat aan feiten en cijfers plus een uit­gebreide editorial en zes rijk geïllustreerde essays van Eric-Jan Pleijster over de rollen van de Dijkwerkers in het verleden, heden en toekomst.

Thema mensenwerk

Kijk naar de kaart van Nederland en je ziet een land dat door mensen­handen is gemaakt. Duizenden Dijk­werkers zijn dag in dag uit actief in de water­sector. De hoeveel­heid werk, de versterking van ruim 500 kilometer aan dijken tot 2023, maakt samen­werking cruciaal. Over organisatie­grenzen heen en over project­grenzen heen. Alleen door de handen ineen te slaan en onze kennis en inzet te delen boeken we winst.

Werken aan dijken is mensen­werk. We denken niet langer in projecten en organisaties maar in gezamenlijke uit­dagingen. Daarom staan de Dijk­werkers centraal in het Hoogwater­beschermings­programma. Samen voeren we het Deltaplan Water­veiligheid uit, de koepel van het Delta­programma waaronder dit uitvoerings­programma valt.