Terugblikken op vier mooie evenementen

Elkaar ontmoeten is dé manier voor Dijkwerkers om project­over­stijgend te werken en kennis en ervaringen te delen. Dit kon de afgelopen periode volop tijdens vier mooie evene­menten. Een terugblik.

POV dag; delen, durven & doen

Op 12 oktober kwamen 350 water­profes­sionals bij elkaar op de landelijke POV-dag. Het thema van de dag was ‘Delen, durven & doen!’ Alle project­leiders van de POV’s waren aanwezig om over hun projecten en bij­behorende innovaties te vertellen. De dag werd georgani­seerd door de project­overstijgende verkenningen (POV’s) van het Deltaplan Waterveiligheid.

Erik Kraaij beschouwt de hoge opkomst en het enthousiasme van de bezoekers als een bevestiging dat de project­overstijgende aanpak werkt. 'De kracht van de project­overstijgende ver­kenningen is dat we met de gouden driehoek – overheid , kennis­instellingen en bedrijfs­leven – vooraf bij elkaar zitten.

'Daarnaast financieren we een innovatie volledig als deze aan­toonbaar in een project kan worden toegepast. Dit zorgt voor bundeling van bestuurlijke commit­ment, technische onder­bouwing en praktische uitvoer­baarheid.’

Bekijk de video van de samenvatting van de dag.
Lees het interview met Erik Kraaij in Deltanieuws.

Bijeenkomst Oplevering & Overdracht in één dag

Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard heeft bij het dijk­versterkings­project Capelle-Moordrecht ‘Oplevering & Overdracht in één dag’ voor het eerst in dijken­land toegepast. Op 30 oktober was er een bijeen­komst waarin kennis en ervaring over deze werk­wijze met collega’s, ook van andere water­schappen, werd gedeeld.

Richard Jorissen onder­streept het belang van kennis­deling: “We hoeven het wiel niet steeds opnieuw uit te vinden. Door informatie-uitwisseling brengen we elkaar verder. De bijeen­komst O&O in één dag toont dit aan.”

Kijk hier voor meer informatie

Deltacongres

Het Deltacongres, dat dit jaar op 2 november werd gehouden in het WTC Expo in Leeuwarden was zeer geslaagd. Ongeveer 1.500 deel­nemers bezochten het plenaire programma, de Delta­parade en de vijf verschillende parallel­sessies.

Het verslag van het Nationaal Deltacongres 2017 verscheen dit jaar als speciale editie van DeltaNieuws, met daarin een sfeer­impressie van de plenaire opening, de parallel­sessies, de Deltaparade en nog veel meer.

Markt en Innovatiedag

Op naar een duurzaam Nederland! Dat is de bood­schap uit de gezamenlijke investerings­agenda van de decentrale overheden. Maar hoe? Dat lieten de water­schappen en markt­partijen elkaar zien tijdens de Markt- en Innovatiedag Water­schappen op 27 november. Hier vertelden zij hoe ze hun duurzame ambities omzetten naar concrete, innovatieve projecten.

Tijdens de Markt en Innovatiedag 2016 is onze gezamenlijk visie gepresenteerd: De waterschaps­markt van de toekomst – Bouwstenen voor vernieuwing. Twaalf  maanden later hebben we de eerste oogst van deze visie opgehaald. De bouw­stenen ‘De mens centraal’, ‘Maximaal maatschappelijke waarde’ en ‘Een gezonde bouwkolom’ zijn terug te zien in verschillende projecten. In het document De waterschaps­markt van de toekomst – Inspiratie­projecten zijn 20 van dit soort projecten uitgelicht. Van een aantal van deze projecten werd een filmpje vertoond.

Een ander project waar al volop volgens de bouw­stenen van de nieuwe marktvisie gewerkt wordt is de dijk­verversterking van de Grebbedijk van het Deltaplan Water­veiligheid. Het project wordt opgepakt als een kans voor gebieds­ontwikkeling waar vanaf het begin af aan al veel partijen bij zijn betrokken. Tijdens het plenaire programma gaven Jos Athmer (contract­manager bij Vallei en Veluwe) en Jeroen Scheepmaker (adviseur Ecofys) het publiek een kijkje in de keuken. Wat zij mee willen geven over duurzaam­heid in onze projecten is: gewoon aan de slag gaan! duurzaam­heid biedt teveel kansen om te laten liggen

De duurzaamste projecten stonden in de spotlights tijdens de Duurzaamheids­markt en de Water­innovatie­prijs. Deze projecten lieten zien dat er in 2017 veel resultaten zijn geboekt op het gebied van duurzaam­heid, samen­werking binnen de waterschaps­markt en innovatie. Lidewijde Ongering, jury­voorzitter van de Water­innovatie­prijs: “De winnaars zijn prachtige voor­beelden van Nederland in transitie naar een duurzamer land. Met oog voor het milieu en energie­besparing proberen de water­schappen en hun partners de gevolgen van klimaat­verandering beheers­baar te houden. De innovatie­kracht van de sector stemt me optimistisch. De Nederlandse water­sector is koploper als het gaat om klimaat­oplossingen.”

Winnaars Waterinnovatieprijs 2017:

Benieuwd naar een samenvatting van de dag? Klik hier