Nieuw:
het Dijkwerkers-logo

Het Hoogwater­beschermings­programma heeft eerder dit jaar ‘De Dijkwerkers’ community in het leven geroepen. Dit netwerk voor iedereen die werkt aan primaire dijk­versterkingen, groeit flink! Tijdens het Deltacongres op 2 november is nu ook het nieuwe logo van De Dijkwerkers gepresenteerd.

Werken aan dijken is mensen­werk. Samen onze dijken weer veilig maken, dat staat de komende jaren in Nederland centraal. De Dijk­werkers spelen de hoofdrol, dat is de gedachte achter deze nieuwe naam. Werk jij aan een dijk­versterkings­project, dan ben jij ook een Dijkwerker. Samen voeren we het Deltaplan Water­veiligheid (van het Delta­programma) uit.

Deltaplan Waterveiligheid

Wanneer gebruiken we in de communicatie nu Dijkwerkers en wanneer Deltaplan Water­veiligheid? Vooralsnog houden we aan: Deltaplan Water­veiligheid als het over het programma gaat en we de bredere context van het landelijke water­veiligheids­verhaal vertellen. En Dijkwerkers als het over de mensen gaat. In officiële stukken over subsidie­beschikkingen of voortgangs­rapportages of in functie­benamingen van de directeuren zal de naam Hoogwater­beschermings­programma overigens gewoon blijven bestaan.

Toolkit

Op het Deltacongres is nu ook het nieuwe logo gepresenteerd. De huis­stijl wordt de komende periode verder uitgewerkt. Samen met een werk­groep van de alliantie­partners wordt ook een toolkit ontwikkeld met daarin (visuele) voor­beelden en middelen. Denk aan het gebruik van benamingen bij bouw­borden en in teksten.

Tijdens de Communicatievakdag van 13 maart 2018 (save the date!) wordt de toolkit gepresenteerd.