Chapeau Dijkwerkers!

Wat een jaar! We zijn trots op al het werk dat samen met beheerders, provincies, gemeentes, markt en medewerkers is verzet en bereikt. We denken aan (voor)verkenningen, zo’n acht projecten die in uitvoering zijn gegaan, elf opleveringen, het overhandigen van maar liefst 20 subsidiebeschikkingen en vele mooie evenementen.

Ook de kilometerteller bevestigt de voortgang. Voor HWBP-2 zijn reeds 224 km en 17 kunstwerken gereed (van de resp. 362/18) Voor HWBP is dit 44 km (van de 752) en 12 kunstwerken.

Dit jaar hebben we tevens onze nieuwe naam gelanceerd: De Dijkwerkers. Werken aan dijken is immers mensenwerk is. Samen onze dijken weer veilig maken, dat staat de komende jaren in Nederland centraal. De Dijkwerkers – mensen die professioneel betrokken zijn bij een dijkversterking – spelen daarin de hoofdrol. We willen deze mensen verbinden via een community www.dijkwerkers.com. Deze groeiende community komt bij elkaar, deelt kennis, werkt samen en vindt elkaar online via het interactieve platform, dat in 2018 verder uitgebouwd wordt.

Dit is het laatste gezamenlijke voorwoord van Richard Jorissen en Roeland Hillen. Roeland neemt binnenkort afscheid, lees hier het interview met hem.

Wij willen iedereen hele fijne feestdagen, een goede jaarwisseling en een fantastisch 2018 toewensen!

Roeland Hillen en Richard Jorissen

Rijksoverheid Magazines