Frans van den Berg (POVM):

'Innovaties gangbaar maken is grootste uitdaging'

Ervoor zorgen dat de markt en de waterschappen de ontwikkelde innovaties ook oppikken. Dat is volgens Frans van den Berg (Waterschap Rivierenland) de grootste uitdaging in "zijn" projectoverstijgende verkenning Macrostabiliteit (POVM). Hij gaat in op de methodiek voor actuele sterkte, de proef met vacuüm­consolidatie en de behoefte aan pilotlocaties voor dijkvernageling.

Zeg je macrostabiliteit, dan denk je Wilnis, waar in 2003 de dijk afgleed. Om dit faalmechanisme aan te pakken, ontwikkelt en beproeft de POVM nieuwe rekenmethodes en technieken. 'We willen slimmer rekenen, zodat we precies zoveel aan de dijk doen als nodig is', legt de programmamanager uit. 'Dat vereist inzicht in de actuele sterkte van de dijk. Bewezen sterkte is daar een onderdeel van: welke waterstanden heeft de kering in het verleden overleefd? We ontwikkelen een systeem voor actuele sterkte, dat we gaan testen in het dijkvak KIJK (Hollandse IJssel) zodat we vertrouwen krijgen in de methodiek.'

Sterkere grond met vacuümconsolidatie

Wat betreft nieuwe technieken, wijst Van den Berg op de proef met vacuümconsolidatie die in april 2016 in de Alblasserwaard start. 'Vacuümconsolidatie betekent dat je water uit de grond wegpompt; net als bij het vacuüm trekken van een pak koffie. Zo wordt de ondergrond sterker en hoef je kleinere stabiliteits­bermen aan te brengen. De techniek is bijvoorbeeld interessant voor dijken in natuur­gebieden of bij huizen langs de dijk.'

Gezocht: proeflocaties voor dijkvernageling

Andere technieken zijn de JLD-Dijkstabilisator (klapankertechniek) en INSIDE-dijkvernageling. De JLD-Dijkstabilisator is met goed resultaat toegepast in een proefveld in Purmerend. Voor de INSIDE-techniek is een pilot in een dijk bij Vianen succesvol uitgevoerd. 'Voor beide technieken zoeken we nog naar nieuwe pilotlocaties', roept Van den Berg op. 'De techniek is interessant voor dijken die net iets tekortkomen qua stabiliteit. Zo'n proef is 100% subsidiabel en wij zorgen voor de begeleiding.'

Advies ENW

Hoe meer pilots, hoe beter, zegt de programma­manager. 'Want zonder voldoende beproeving belanden innovaties in de kast. Van groot belang is ook een positief advies van het Expertise Netwerk Waterveiligheid (ENW). Die weg bewandelen we. We nemen ze mee tijdens de rit, zodat alle vraagtekens weggewerkt worden. Ervoor zorgen dat innovaties gangbaar worden, dat is misschien wel de grootste uitdaging.'

Meer weten?

Voor meer informatie over een pilot met dijk­vernageling, neem contact op met Dirk van Schie. Kijk op de website, geef u op voor de nieuwsbrief of volg de POVM op Twitter: @POVM. Bekijk de video-proeven met de JLD-Dijkstabilisator.

Rijksoverheid Magazines