HHNK omarmt duurzaamheid

Dat duurzaamheid veel meer is dan milieu. Dat je ermee kunt scoren. En dat er een heel handig instrument voor is: het Ambitieweb. Bij Leo Becker (HHNK) vielen heel wat kwartjes tijdens de presentatie van duurzaamheidsadviseur Regina Havinga (programmadirectie). ‘Ik roep alle collega’s op om ook eens met haar te gaan praten.’

Regina hield de presentatie op jaarbijeenkomst van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) die dit jaar in het teken stond van duurzaamheid. ‘Wij hebben zo’n 18 HWBP-projecten op de lijst staan, die we duurzaam willen aanpakken’, vertelt Leo, programmamanager voor de HWBP-projecten. ‘Omdat we dat hebben beloofd met de ondertekening van de Green Deal Duurzaam GWW 2.0. Maar vooral omdat we het als HHNK simpelweg belangrijk vinden.’

Niet zweverig

Niet zweverig. Niet wereldverbeterig. Dat is wat Leo zo aansprak aan Regina’s verhaal. ‘Ze snapt dat veel projectmanagers duurzaamheid zien als ballast aan een fiets die al rijdt. En vertelde gewoon welke kansen ontstaan als je met de omgeving in gesprek gaat over duurzaamheid.’

Kansenweb

‘Waar ik vooral enthousiast over ben, is het Ambitieweb. Dit instrument brengt álle omgevingsaspecten in beeld. En dan zie je dat duurzaamheid niet alleen over milieu gaat, maar ook over sociale samenhang en zelfs economische ontwikkeling. Zo benaderd wordt duurzaamheid ineens een kans. Ik noem het daarom ook wel het Kansenweb.’

Scoren met duurzaamheid

‘Het instrument sprak iedereen aan. Dus we begonnen spontaan een web voor een willekeurig project in te kleuren. Toen viel op: wat dóen we al veel! Daarmee begon duurzaamheid ineens te leven. Want dit zijn aspecten die we kunnen gebruiken in de communicatie naar de omgeving, in bijvoorbeeld informatieavonden, om meer draagvlak te krijgen. Duurzaamheid is een aspect waarop je positief gewaardeerd kan worden; je kunt ermee scoren. Zo hadden we het nog niet eerder bekeken.’

Woningbouw

‘Neem het Noordzeekanaal. Vanuit de omgeving bekeken is hier behoefte aan woningbouw en een betere infrastructuur. Dit is altijd tegengehouden vanwege verontreiniging. Als we die verontreiniging nou zouden aanpakken als meekoppelkans, dan ontstaan kansen voor nieuwe woningen en een betere infrastructuur. Daarmee dragen we tegelijkertijd bij aan de sociale samenhang van een gebied. En dat is dus óók duurzaamheid.’

Omgevingsvergunning sneller

‘Een ander voorbeeld: een bloemrijk talud langs de dijken. Dit is iets wat veel bewoners willen. Maar het is lastig qua technisch ontwerp en duur in beheer en onderhoud. Maar wat nu als je dit benadert als duurzame kans: meer biodiversiteit? En als je erover communiceert en zo de omgeving voor jouw project wint? Dan krijg je de omgevingsvergunning er ook sneller doorheen.’

Ambitieweb voor alle dijkversterkingen

De presentatie heeft behoorlijk wat teweeggebracht. ‘Voor 3 projecten, waaronder Prins Hendrikzanddijk, is het web ingekleurd. En we hebben afgesproken het Ambitieweb voor alle komende dijkversterkingsprojecten te gaan gebruiken. Ook zijn we van plan om het in interne rapportages voor bestuur mee te nemen. Het is een mooie indicator om aan te tonen hoe je met duurzaamheid bezig bent.’

Steun in de rug

‘Dat de programmadirectie en ook het Rijk dit belangrijk vinden, voelt als een fijne steun in de rug. En het mooiste zou zijn als er ook wat meer ruimte zou komen in de subsidiëring voor duurzame initiatieven. Hier hebben we aandacht voor gevraagd bij de programmadirectie. Ik denk dat hier oog voor is, ook met de komende Omgevingswet.’

‘Ambitieweb maakt de communicatie makkelijker’

‘Met de Prins Hendrikzanddijk op Texel realiseren we niet alleen een mooi, maar ook een duurzaam project’, vertelt projectmanager Anita Willing Kos van HHNK. ‘Door de sessie met Regina ben ik me hier alleen nog maar bewuster van geworden. Je gaat kansen zien. Het invullen van het Ambitieweb helpt hier ontzettend bij en maakt de communicatie hierover zoveel makkelijker.’