Conceptprogrammering 2019-2024

Ruim baan voor ‘nieuwe norm’-projecten

De eerste projecten op basis van de nieuwe normen stromen al in. En het aantal projecten in uitvoering ligt vanaf 2020 flink op stoom. Dat is wat opvalt aan de Conceptprogrammering 2019-2024 dijkversterkingen. De programmadirectie presenteerde het voorstel tijdens de consultatiebijeenkomst op 25 januari in Amersfoort.

De conceptprogrammering bevat 69 projecten, die in de periode 2019-2024 voorbereid en uitgevoerd worden. Door nieuwere informatie over de veiligheidsopgave, is de top 10 meest urgente projecten (zie kader) iets gewijzigd ten opzichte van vorig jaar. Die wijziging heeft overigens geen effect op de financiering of planning van de projecten want de projecten staan al een aantal jaren op het programma.

Puzzelen

De consultatieperiode eindigde op 15 maart 2018. De programmadirectie is de reacties nu aan het bestuderen en in april en mei volgt het grote puzzelen om alle verzoeken zo goed mogelijk in te passen en tegelijk toe te werken naar een stabiel en voorspelbaar programma.

13 ‘nieuwe normen’-projecten

De waterbeheerders hebben een grote prestatie geleverd door voortvarend aan de slag te gaan met de nieuwe veiligheidssystematiek. De lijst van 69 projecten bevat maar liefst 13 projecten, die geheel volgens de nieuwe normen zijn beoordeeld (zie kader) en mogelijk toetreden tot het nieuwe programma. Wat verder opvalt, is de toename in projecten en geld. Vanaf 2020 komt de uitvoering echt op stoom en vanaf dat jaar zetten circa 15 projecten kort na elkaar de schop in de grond.

Stabiliteit

Hetty Klavers, lid van de Stuurgroep HWBP, sprak met de beheerders over de stabiliteit van het programma. Het is belangrijk dat de programmering qua instroom en financieel niet teveel pieken en dalen vertoont en dat de uitvoering voorspelbaar is. Aan beheerders werd daarom gevraagd of zij mogelijkheden zien om de piekuitgaven in 2021, 2022 en 2023 meer te spreiden. Bijvoorbeeld door eventuele vertragingen van het ene project op te vangen met versnelling en verschuiving van een ander project. Het doel is om de komende jaren toe te groeien naar een relatief constant investeringsvolume van ongeveer 360 miljoen euro per jaar.

Uitstel ILT-oordeel

Beheerders deden tijdens de bijeenkomst de oproep om de deadline van 15 maart voor het veiligheidsoordeel van de lnspectie Leefomgeving en Transport (ILT-oordeel) voor de nieuwe projecten op basis van nieuwe normering iets te verplaatsen. De Stuurgroep HWBP heeft begin maart besloten dat specifiek voor deze projecten de deadline is verschoven naar 11 mei. Is er echter na deze datum nog geen ILT-oordeel voor deze nieuwe projecten, dan schuiven ze een jaartje op naar het volgende programma.

Hoe nu verder?

De programmadirectie gaat de reacties uit de consultatie verwerken tot een definitief programmavoorstel. Dan is te zien welke projecten definitief op het programma komen. Dit wordt 31 mei voorgelegd aan de Stuurgroep HWBP en na vaststelling opgenomen in het Deltaprogramma en aangeboden aan de Tweede Kamer op Prinsjesdag.

Top 10 meest urgente projecten

1. Fort Everdinge – Ameide Sluis WSRL
2. Vianen WSRL
3. Grebbedijk WSVV
4. Neder Betuwe WSRL
5. Zuyid Beveland West WSSS
6. Ijsseldijk Gouda (fase 2) HH van Rijnland
7. Verbetering IJsseldijk Gouda, spoor 1 HH van Rijnland
8. Verbetering Ijsseldijk Gouda, spoor 2 HH van Rijnland
9. Capelle / Zuidplas HHSK
10. Sprok - Sterreschans WSRL
NB: bovenstaande trajecten moeten nog tijdig een ILT-oordeel halen.

De 13 ‘nieuwe norm’-projecten

1. Cuijk – Ravestein WS AA en Maas
2. Sterke Lekdijk Salmsteke HHR Stichtse Rijnlanden
3. Klaphek – Jaarsveld HHR Stichtse Rijnlanden
4. Vreeswijk – Klaphek HHR Stichtse Rijnlanden
5. Salmsteke – Schoonhoven HHR Stichtse Rijnlanden
6. Rijnlanden WS Zuiderzeeland
7. IJsselmeerdijk WS Zuiderzeeland
8. IJmeerdijk – Almere Poort WS Zuiderzeeland
9. Zuidermeerdijk - MSNF WS Zuiderzeeland
10. Marinierskazerne WS Scheldestromen
11. Waalfront WS Rivierenland
12. Koehool – Lauwersmeer (2x) Wetterskip Fryslan
13. Wieringerzeewering / Balgzanddijk / Amsteldiepdijk HHNK

Totstandkoming conceptprogrammering

Beheerders (waterschappen en Rijkswaterstaat) beoordelen welke dijktrajecten niet aan de veiligheidsnormen voldoen. Ze melden deze aan en de programmadirectie beoordeelt vervolgens welke trajecten in aanmerking komen voor versterking, op basis van urgentie. Dit is kort gezegd hoe de jaarlijkse conceptprogrammering tot stand komt.