Game HWBP: leren door te ervaren

Hoe slaag je erin als team een dijk te versterken binnen de afgesproken planning en het budget? Game HWBP, speciaal bedoeld voor waterschappen, laat teams spelenderwijs ervaren wat daarvoor nodig is. ‘Het is leuk én frustrerend tegelijk!’, aldus de eerste test-deelnemers.

Van vorige dijk¬versterkingen is veel geleerd. Die ervaringen zijn nu verwerkt in een serious game. Bart Budding, een van de makers van het spel, vertelt: ‘Bij de voorbereiding van zijn afscheid sprak Roeland Hillen, directeur HWPB-2, de wens uit om de leerervaringen die in veel jaren zijn opgebouwd, vooral niet verloren te laten gaan. Daarop ontstond het idee om ze te verwerken in een spel dat de praktijk benadert: een serious game.’

Samenwerking als succesfactor

Om de succesfactoren voor dijkversterkingsprojecten naar boven te krijgen, is gesproken met tientallen medewerkers op allerlei niveaus. Bart: ‘Daaruit bleek al snel dat vooral de samenwerking binnen het team en met de opdrachtgever en projectbegeleider het verschil maakt. Bijvoorbeeld of je elkaar goed genoeg kent, en elkaar ook wílt leren kennen. En in hoeverre je elkaar vertrouwt en of er oog is voor elkaars belangen en positie. Maar ook of iedereen zich aan zijn rol houdt, er tijd is voor reflectie en er goed wordt geëscaleerd.’

Oplopende tijdsdruk

Voor het spel zijn twee of drie projectteams van vijf mensen nodig, naast een interne opdrachtgever en een projectbegeleider. In vier uur tijd moeten de teams minimaal 80 punten zien te behalen door puzzels op te lossen. Die doen een beroep op zowel bouw-, intellectuele als creatieve kwaliteiten.

Toren bouwen onder tijdsdruk

Een van de favorieten van Bart is een opgave om met een pak A4-tjes een toren van minstens twee meter hoog te bouwen. Ondertussen kunnen allerlei gebeurtenissen roet in het eten gooien. Zeker is dat de tijdsdruk flink oploopt. Net als in het echt dus! Tijdens het spel kan de spelleider de tijd stopzetten om feedback te geven op de manier waarop mensen met elkaar bezig zijn. Na afloop van de game zoekt de spelbegeleider het IPM-team nog een keer op om te horen hoe het geleerde in de praktijk uitpakt.

Oplevering

Het spel zit nu in de laatste testfase: in maart hebben “echte” teams het spel gespeeld. Tot nu toe zijn de deelnemers enthousiast, vertelt Bart. ‘Ze geven aan dat het spel precies het gevoel teweegbrengt dat ze in de praktijk ook meemaken. Het is leuk én frustrerend tegelijk. En dat is precies wat we willen!’

Deze maand wordt de eindversie opgeleverd. Interesse? Neem dan contact op met Ingrid Klokke.