WHD deelt kennis in virtual reality-film

Waterschap Hollandse Delta Ruim heeft alle kennis en ervaring van 13 recent afgeronde dijkversterkingsprojecten verwerkt in een speciale 360º virtual reality-film.

Je kunt ervaren hoe de dijkversterkingen zijn aangepakt en zelf kiezen op welke onderwerpen je wilt inzoomen, zoals parallelle schakeling, werk met werk maken of de markt de ruimte geven. Het waterschap heeft 12 jaar gewerkt aan deze 13 dijkversterkingsprojecten, totaal ruim 66 kilometer. De film bevat dus een schat aan kennis en ervaringen. De projecten zijn op tijd en binnen budget opgeleverd: met een begroting van bijna 300 miljoen euro. De kennis en ervaringen die zijn opgedaan worden gedeeld in deze virtual reality-film. U kunt letterlijk zelf een kijkje nemen en ervaren hoe de dijkversterkingen zijn aangepakt en laat u meenemen langs een schat aan kennis en ervaring over de dijkversterking langs de Zuid-Hollandse eilanden.