Colofon

Deze nieuwsbrief is een uitgave van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat en waterschappen en verschijnt vier keer per jaar. Heeft u input, mail dan naar nieuwsbrief@hoogwaterbescherming.nl Hier kunt u zich aanmelden.