Nieuwe fase in het Hoogwater-
beschermingsprogramma

Omdat Nederland een ramp voor wil zijn, hanteren we strenge veiligheidsnormen voor onze waterkeringen. Hierdoor staat het Deltaplan Waterveiligheid, onderdeel van het Deltaprogramma, de komende jaren aan de lat voor de grootste dijkversterkingsoperatie ooit. Meer dan 1.100 kilometer aan dijken en bijna 500 sluizen en gemalen moeten tot 2028 worden aangepakt. Verspreid over 300 projecten in heel Nederland, langs de kust, de grote rivieren en meren. Het Deltaplan Waterveiligheid trekt voor deze dijkversterkingsoperatie 7,8 miljard euro uit. Het programma is een samenwerking tussen Rijkswaterstaat en de waterschappen.

Rijksoverheid Magazines