Database met veelvoorkomende risico’s in de maak

Risicomanagement is een belangrijke succesfactor van waterveiligheidsprojecten. Zou het nu niet mooi zijn als je kunt nazoeken welke risico’s vergelijkbare projecten zijn tegengekomen? Erfan Hoseini (TU Delft) werkt aan zo’n database, die in het najaar van 2019 beschikbaar komt.

Erfan heeft voor zijn promotieonderzoek de risicogegevens uit 17 afgeronde HWBP-2 projecten geanalyseerd, op basis van de risicodossiers in alle projectfases. In totaal heeft hij ongeveer 2.000 unieke risico’s verzameld. Daarbij is vervolgens onderscheid gemaakt tussen geïdentificeerde en opgetreden risico’s. ’

Resultaat geïdentificeerde risico’s

De risico’s zijn gerangschikt over de zeven groepen van de RISMAN-methode (figuur 1). Hieruit blijkt dat bijna de helft van alle geïdentificeerde risico’s in de categorieën ‘organisatorisch’ en ‘ruimtelijk’ valt. Denk hierbij aan het niet tijdig aanvragen van de vergunningen, gebrek aan mankracht of de aanwezigheid van obstakels, zoals kabels en leidingen of archeologische vondsten.

Tabel figuur 1

Figuur 1: verdeling geïdentificeerde risico’s

Resultaat opgetreden risico’s

Om de opgetreden risico’s te inventariseren, zijn aanvullend interviews gehouden met (tot dusverre) zeven projectmanagers. Daaruit is gebleken dat het aantal opgetreden risico’s 129 bedraagt, ongeveer 12% van de geïdentificeerde risico’s in deze projecten. De financiële gevolgen van de risicocategorieën ‘ruimtelijk’ en ‘organisatorisch’ blijkt het grootst, zoals te zien is in figuur 2 en 3.

Tabel figuur 2

Figuur 2: de financiële gevolgen van de opgetreden risico’s (in miljoen euro)

Tabel figuur 3

Figuur 3: de verdeling van het type opgetreden risico’s

Tips

Erfan geeft in zijn samenvatting van de voorlopige resultaten ook een aantal handige tips, zoals:

  • Identificeer de risico’s die ertoe doen. Het opstellen van een lange lijst risico’s is nooit het doel van risicomanagement.
  • Identificeer de uitvoeringsrisico’s in een vroeg stadium van het project. Daardoor kunnen ze beter beheerst worden. Uit dit onderzoek blijkt dat de projecten die de uitvoeringsrisico’s al in de voorbereidingsfase hebben geïdentificeerd, minder opgetreden risico’s hebben.

Meer weten?

  • De voorlopige samenvatting staat op de HWBP-website
  • De interviews worden dit jaar afgerond, waarna de database in het najaar van 2019 beschikbaar komt.
  • Meer informatie over dit onderzoek? Neem dan contact op met Erfan via erfan.hoseini@rws.nl