Agenda

  • 11 oktober: Definitieve gunning Prins Hendrik Zandddijk (Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier).
  • 12 oktober: POV Dag
  • 18 - 25 oktober: Week van ons Water. Meer informatie
  • 23 november: Oplevering Kinderdijk Schoonhoven (Waterschap Rivierenland)
  • 30 oktober - 3 november: Amsterdam International Waterweek. Meer informatie
  • 2 november: Deltacongres. Meer informatie
  • 27 november: Markt en Innovatiedag. Meer infomatie