Nieuw: Afwegingskader voor natte projecten

Er is in september een derde afwegings­kader verschenen: Afwegings­kader Geïntegreerde Contracten. Hiermee kunnen natte projecten in een vroege fase van de project­voorbereiding de optimale contract­vorm bepalen, door stap voor stap na te gaan welke ruimte je de markt via prikkels kunt geven.

Het kader is gebaseerd op de ervaringen met 2 eerder verschenen afwegings­kaders: 1 voor projecten van het Deltaplan Water­veiligheid en 1 voor afvalwater­zuiverings­installaties. Dit 3e afwegings­kader is bedoeld voor alle projecten binnen de natte infrastructuur.

Bouwstenen nieuwe Marktvisie

Met de afwegingskaders kunnen projecten concreet invulling geven aan de bouw­stenen uit de nieuwe markt­visie, te weten:

  • Maximale maatschappelijke waarde;
  • De mens staat centraal;
  • Een gezonde bouwkolom.

Deze bouwstenen moeten bijdragen aan de benodigde vernieuwing van de waterschapsmarkt.

De marktvisie ‘De waterschaps­markt van de toekomst – Bouwstenen voor vernieuwing’ is opgesteld door de Unie van Water­schappen, samen met het Deltaplan Water­veiligheid en de verschillende branche­verenigingen.